Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Za nami szkolenie dla wnioskodawców programu INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027 oraz FMP 2021-27 na Zamku Piastowskim

2023-02-07
W poniedziałek 6 lutego 2023 r. o godzinie 10.00 rozpoczęło się szkolenie dla wnioskodawców programu INTERREG CZECHY-POLSKA 2021-2027, którego organizatorem był Euroregion Silesia - Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, Regionalny Punkt Kontaktowy Programu (RPK) Bielsko-Biała w Województwie Śląskim oraz Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu.

Organizatorzy zaprosili wszystkich zainteresowanych do średniowiecznego Zamku Piastowskiego, a dokładniej na salę konferencyjną, w której odbyło się blisko cztero-godzinne spotkanie z potencjalnymi wnioskodawcami, których przybyło 98!!! (super frekwencja). Przekazano niezbędną wiedzę na temat projektów transgranicznych polsko-czeskich, a uczestnicy po zakończeniu omawiania każdej z osi priorytetowych mogli zadawać szczegółowe pytania. Podczas szkolenia było zapewnione tłumaczenie symultaniczne polsko-czeskie.

Tematyka szkolenia zaprezentowana przez pracowników WS na czele z Kierownikiem Maciejem Molakiem obejmowała:

  • zasady współpracy transgranicznej w nadchodzących latach 2021-2027,
  • zasady przygotowania i składania projektów,
  • informacje o aktualnych naborach,
  • omówienia zasad składania „propozycji projektowych” i pełnego „wniosku projektowego”,
  • zasady kwalifikowalnych wydatków i promocję programu.

Oddzielny blok tematyczny był poświęcony Funduszowi Małych Projektów (FMP) 2021-27 w tym w Euroregionie Silesia. Swoje prezentacje przygotowali - Witold Wieczorek - Główny Specjalista Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach, Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Daria Kardaczyńska – Dyrektorka Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry – polskiej strony Euroregionu Silesia.

Dodatkowo po zakończeniu szkolenia był czas na dyskusje jak i konsultacje propozycji projektowych z przedstawicielami WS i Euroregionu.

Program szkolenia

Prezentacje ze szkolenia :

1) Prezentacja WS

2) przezentacja MFiPR

3) Prezentacje Euroregion Silesia


 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"