Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Wspólny Sekretariat programu zaprasza na .... Giełda Partnerstw Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027 (duże projekty)

2023-02-24
8 marca 2023 r. w godzinach od 10.30 do 14.30, w sali Pegasus, RCO, Jeremenkova 40b, Olomouc, odbędzie się Czesko-Polska Giełda Partnerstw. Giełda skierowana jest do podmiotów z Polski i Czech zainteresowanych realizacją partnerskich projektów na pograniczu polsko-czeskim. Uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania nowych kontaktów partnerskich oraz poszukiwania inspiracji do przygotowania wspólnych projektów transgranicznych.

Zapewniamy tłumaczenie dla uczestników z Polski i Czech oraz wsparcie ekspertów merytorycznych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailowo na adres js.olomouc@crr.cz do 3 marca 2023 r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegóły na https://www.cz-pl.eu/pl/blog/22/gielda-partnerstw-programu-interreg-czechy-polska-2021-2027

 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"