Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Nabór na Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 został zamknięty

2023-07-21
Z dniem 30.06.2023 zakończono nabór wniosków do "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w ramach programu INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020. Łącznie przez 7 lat odbyło się 17. naborów wniosków o dofinansowanie, a złożonych było aż 437 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 366 mikroprojektów.

Obecnie trwają działania przygotowawcze do uruchomienia nowego Funduszu Małych Projektów na lata 2021-2027. Więcej informacji o nowym Funduszu jesienią 2023 r., kiedy rozpoczniemy pierwsze seminaria/szkolenia informacyjne.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"