Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

SILESIANKA - modelowy projekt współpracy transgranicznej na pograniczu czesko-polskim w latach 2014-2020

2023-08-16
Wspaniała wiadomość dla EUROREGIONU SILESIA i wszystkich obiektów na naszym szlaku.

Mapa modelowych/wzorowych projektów została opublikowana przez Instytucję Zarządzającą Programem INTERREG V-A RCz-RP 2014-2020 - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Cezskiej.
Link do pobrania https://euroregion-silesia.cz/.../64d367ae5b5e33.49307149...
Więcej informacji o projekcie na https://www.silesianka.eu/

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"