Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Dziś kończymy realizację projektu „Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia” w ramach programu INTERREG V-A Czechy-Polska 2014-2020

2023-10-31
Czas szybko biegnie… dziś kończymy nasz największy projekt… „Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia” w ramach programu INTERREG V-A Czechy-Polska 2014-2020. To było intensywne 97 miesięcy pracy, ale też bardzo owocne 97 miesięcy.

Po obu stronach Euroregionu Silesia złożono w 17-tu naborach 437 mikroprojekty. Z tego 366 otrzymało dofinansowanie, a ostatecznie zrealizowano 353 mikroprojekty na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 6 669 033,09 EUR. Były projekty miękkie „people-to-people”, dokumentacje ale też inwestycyjne. Z dziedziny turystyki, edukacji i współpracy społeczności i mieszkańców. Te ponad 8 lat pracy pokazało, że warto współpracować… a współpraca transgraniczna się opłaca. Wiedzą to Beneficjencie Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, których doceniliśmy dnia 18.09.2023 na „Gali Funduszu Mikroprojektów”. Dziś krótka relacja zdjęciowa z tego wydarzenia, ale będziemy jeszcze wracać do Gali, do podsumowań FM 2014-2020.

Zapraszamy natomiast to reportażu z Gali.

 

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP na lata 2014-2020 oraz z budżetu państwa RP.


Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"