Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Rozpoczynamy szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców FMP 2021-2027

2023-11-21
Rozpoczynamy cykl szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców Interreg Czechy - Polska 2021 - 2027 w tym wnioskodawców Funduszu Małych Projektów Programu w Euroregionie Silesia. Pierwsze dwa szkolenia odbędą się w powiecie rybnickim i raciborskim / Zahajujeme sérii školení pro potenciální žadatele programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027, včetně žadatelů z Programu Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia. První dvě školení proběhnou v okresech Rybnik a Ratiboř

Rozpoczynamy cykl szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców Interreg Czechy - Polska 2021 - 2027 w tym wnioskodawców Funduszu Małych Projektów Programu w Euroregionie Silesia. Pierwsze dwa szkolenia odbędą się w powiecie rybnickim i raciborskim:

 • 05.12.2023 r. - sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Lyskach (przy Urzędzie Gminy, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski), od godz. 9:50.
 • 07.12.2023 r. - sala w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudyszwałdzie (Sala OSP Rudyszwałd , ul. Zagumnie 31, 47-460 Rudyszwałd) od godz. 9:50.

  PROGRAM

Szkolenia będą miały taki sam zakres tematyczny i dotyczyć będą:

 1. Ogólne zasady INTERREG CZECHY – POLSKA 2021-2027 (Duży Program) Interreg CZ-PL
 2. FMP - Priorytet 4 – WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW - Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.
 3. FMP - Priorytet 2 – TURYSTYKA - Cel 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w jednym z powyższych szkoleń, prosimy o:

wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem https://forms.gle/cTCaEZhQxgkJDpa38

lub

przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres e.lachmanska@euroregion-silesia.pl podając: termin szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, nazwę instytucji.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2023 r. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kolejne szkolenia odbędą się w 2024 roku. Niebawem udostępnimy szczegółowe informacje o miejscach i terminach następnych szkoleń.

 

Zahajujeme sérii školení pro potenciální žadatele programu Interreg Česko - Polsko 2021-2027, včetně žadatelů z Programu Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia. První dvě školení proběhnou v okresech Rybnik a Ratiboř:

 • 5. prosince 2023 - místnost Sboru dobrovolných hasičů v obci Lyski (na Obecním úřadě, ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski), začínáme v 9:50.
 • 7. prosince 2023 - místnost na Sboru dobrovolných hasičů v obci Rudyszwałd (místnost sboru dobrovolných hasičů v Rudyszwałdu, ul. Zagumnie 31, 47-460 Rudyszwałd), začínáme v 9:50.

  PROGRAM
   

Školení budou mít stejný tématický rozsah a budou se týkat:

 1. Obecná pravidla Interreg Česko - Polsko 2021-2027 (velký program)
 2. FMP - Priorita 4 - SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL - Cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.
 3. FMP - Priorita 2 - CESTOVNÍ RUCH - Cíl 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí.

Pokud se chcete přihlásit na jedno z výše uvedených školení, prosím:

vyplňte formulář dostupný na odkazu https://forms.gle/cTCaEZhQxgkJDpa38

nebo

zašlete svou přihlášku e-mailem na e.lachmanska@euroregion-silesia.pl s uvedením: termínu školení, jména a příjmení účastníka, názvu instituce

Přihlášky je nutné podat nejpozději do 28. listopadu 2023. Počet míst je omezen a rozhoduje pořadí přihlášek.

Další školení proběhnou v roce 2024. Brzy poskytneme podrobné informace o místech a termínech příštích školení.

#euroregionsilesia #interreg


Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"