Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

6. posiedzenie Komitetu Monitorującego programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027

2024-01-10
W dniach 8-9.01.2024 w Ostrawie odbyło się 6. Posiedzenie Komitetu Monitorującego programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele naszego Euroregionu – strona polska : Wiceprezes Zarządu - Grzegorz Utracki oraz Daria Kardaczyńska – Dyrektor Sekretariatu oraz strona czeska : Patrik Schramm – wójt gminy Budišov nad Budišovkou i Roman Tománek – Sekretarz strony CZ.

Na tym komitecie zatwierdzono pierwsze duże projekty z priorytetu 1. Zintegrowany system ratownictwa i środowisko, cel specyficzny 1.1 „Zintegrowany system ratownictwa”.
Jednym z dofinansowanych projektów na tym komitecie był projekt aż 10 gmin PL/CZ z terenu Euroregiony Silesia tj. Partner Wiodący Gmina Kornowac, oraz pozostali partnerzy: Gmina Krzanowice, Krzyżanowice i Pietrowice Wielkie oraz czeskie gminy : Obec Bělá, Hať, Píšť, Šilheřovice, Strahovice, Vřesina.
Projekt nosi nazwę : „Cztery żywioły – gotowi na zmiany klimatu”, a dofinansowanie jakie uzyskał z EFRR to 916 632,88 EUR. Brawo dla wszystkich patentów za dobrze przygotowany projekt!
W tym priorytecie będzie jeszcze jeden nabór wniosków, prawdopodobnie jeszcze w tym roku, więc można już myśleć nam swoim pomysłem do tego priorytetu.

 
 
 
 
 
 
 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"