Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Kolejne szkolenia FMP 2021-2027 - zapraszamy do Rudnika i Świerklan

2024-02-21
Kontynuując cykl szkoleń dla potencjalnych Wnioskodawców Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia w ramach Programu Interreg Czechy-Polska 2021-2027. Informujemy, iż kolejne szkolenia po stronie polskiej odbędą się w powiecie raciborskim i rybnickim w dniach: 07.03.2024 - Sala Narad w Urzędzie Gminy Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik, 18.03.2024 - Sala bankietowa w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach, ul. Strażacka 1, 44-266 Świerklany

Informujemy, iż kolejne szkolenia po stronie polskiej odbędą się w powiecie raciborskim i rybnickim w dniach:

  • 07.03.2024 - Sala Narad w Urzędzie Gminy Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik, w godz. 10.00 - 13.00
  • 18.03.2024 - Sala bankietowa w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach, ul. Strażacka 1, 44-266 Świerklany, w godz. 10.00 - 13.00

Szkolenia będą miały taki sam zakres tematyczny i dotyczyć będą:

FMP - Priorytet 4 - WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW - Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.

FMP - Priorytet 2 - TURYSTYKA - Cel 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w jednym z powyższych szkoleń, prosimy o:

- wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem https://forms.gle/wnBwqWzAfLHhQgXr6

lub

- przesłanie zgłoszenia e-mailem na adres e.stos@euroregion-silesia.pl lub b.dobrzyniecka-puhacz@euroregion-silesia.pl podając: termin szkolenia, imię i nazwisko uczestnika, nazwę instytucji.

Zgłoszenia należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.03.2024 r. (na szkolenie w Rudniku) lub do dnia 11.03.2024 r. (na szkolenie w Świerklanach). Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Niebawem udostępnimy szczegółowe informacje o miejscach i terminach następnych szkoleń.

--

V pokračování sérii školení pro potenciální žadatele žadatelů z Fondu malých projektů v Euroregionu Silesia programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027, bychom Vás rádi informovali, že další školení na polské straně se bude konat v okresech Ratiboř a Rybnik:

  • 7. 3. 2024 - sál v Urzędzie Gminy Rudnik, ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik, od 10:00 do 13:00 hod
  • 18. 3. 2024 - sál v Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Świerklanach, ul. Strażacka 1, 44-266 Świerklany, od 10:00 do 13:00 hod

Školení budou mít stejný tématický rozsah a budou se týkat:

FMP - Priorita 4 - SPOLUPRÁCE INSTITUCÍ A OBYVATEL - Cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

FMP - Priorita 2 - CESTOVNÍ RUCH - Cíl 2.1 Lepší přeshraniční využití potenciálu cestovního ruchu pro hospodářský rozvoj česko-polského pohraničí.

Pokud se chcete přihlásit na jedno z výše uvedených školení, prosím:

- vyplňte formulář dostupný na odkazu https://forms.gle/wnBwqWzAfLHhQgXr6

nebo

- zašlete svou přihlášku e-mailem na e.stos@euroregion-silesia.pl nebo b.dobrzyniecka-puhacz@euroregion-silesia.pl s uvedením: termínu školení, jména a příjmení účastníka, názvu instituce

Přihlášky je nutné podat nejpozději do 4. 3. 2024 (na školení v Rudniku) nebo do 11. 3. 2024 (na školení ve Świerklany).

Počet míst je omezen a rozhoduje pořadí přihlášek.

Brzy poskytneme podrobné informace o místech a termínech příštích školení.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"