Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zakończył się 1. nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia 2021-2027

2024-03-18
Zakończył się 1. nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia w Priorytecie 4. Współpraca instytucji i mieszkańców w celu 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.

Liczba zarejestrowanych wniosków: 29

  • Całkowita kwota: 753 676,98 €
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 602 540,85 €

    Zestawienie zarejestrowanych wniosków o dofinansowanie małych projektów: w zakładce "Terminy naborów"


Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"