Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

7. posiedzenie Komitetu Monitorującego programu INTERREG Czech-Polska 2021-2027

2024-03-15
W dniach 13-14.03.2024 w Kudowie Zdrój odbyło się 7 posiedzenie Komitetu Monitorującego programu INTERREG Czech-Polska 2021-2027. Nasze stowarzyszenie reprezentował członek KM, Wiceprezes Zarządu Grzegorz Utracki oraz Dyrektor Sekretariatu Daria Kardaczyńska W posiedzeniu brała również udział reprezentacja strony czeskie Euroregion Silesia - CZ.

Na komitecie przekazano uczestnikom bieżące informacje o stanie wdrażania Programu.
Następnie zatwierdzono do dofinansowania kolejne duże projekty, tym razem w priorytecie 4.2, cel 4.2 oraz w priorytecie 2, cel 2.1 oraz dwa projekty na FMP.

W celu 2.1 „Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego” jednym z zatwierdzonych projektów jest projekt Beneficjenta z naszego Euroregionu Silesia tj. Gmina Kuźnia Raciborska wraz z stowarzyszeniem „Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s” otrzymały 1.566.808,19 EUR z EFRR na projekt pt. : ”Wąskim torem od przeszłości do przyszłości”. Brawo, bardzo się cieszymy, że kolejne środki UE trafią na rozwój turystyki transgranicznej do Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach.

Kolejnymi punktami w programie było:

  • Omówienie i zatwierdzenie zmian w wykazie kwalifikowalnych beneficjentów
  • Omówienie i zatwierdzenie zmian w Metodyce kontroli i oceny projektów

Długa dyskusja dotyczyła omówienia i zatwierdzenia parametrów planowanych naborów w celu 1.1 „Zintegrowany system ratownictwa” oraz 3.1 „Mobilność - Drogi”.
Ostatecznie znamy terminy naborów to :

  • cel 1.1 „Zintegrowany system ratownictwa” - Termin składania propozycji projektowych 26.06.2024; Termin składania wniosków projektowych 09. 10. 2024. Alokacja naboru: 3.501.776 €
  • cel 3.1 „Zwiększenie mobilności transgranicznej na pograniczu czesko-polskim – drogi” - Termin składania propozycji projektowych 26.06. 2024; Termin składania wniosków projektowych 09. 10. 2024. Alokacja naboru: 4.530.293,59 €

Szczegóły na https://www.cz-pl.eu/pl/

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"