Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Jak zostać ambasadorem/ką regionów przygranicznych

2024-03-21
Jeśli skończyłeś/aś 18 lat, a nie przekroczyłeś/aś 30 lat i chcesz współtworzyć spójną i zintegrowaną Europę, dołącz do Programu Ambasadorów! Jest to nowa inicjatywa Sieci Granicznych Punktów Kontaktowych i Youth4Cooperative. Wnioski można składać do 29 marca 2024r.

Sieć Granicznych Punktów Kontaktowych zrzesza ekspertów w kwestiach transgranicznych z całej Europy. Program Ambasadorów ma służyć wychowywaniu pokolenia świadomych, zaangażowanych i pełnych pasji młodych Europejczyków.

Dołączając do Programu, ambasadorzy i ambasadorki będą mieli okazję przedstawiać swoją opinię na tematy kluczowe dla współpracy transgranicznej i przyczyniać się do realizacji wspólnych, europejskich celów. Jako ambasador/ka będziesz mógł/a nawiązywać kontakty z młodzieżą, profesjonalistami i liderami z różnych europejskich regionów przygranicznych, a także przedstawicielami instytucji europejskich. To praktyczne doświadczenie pozwoli doskonalić takie umiejętności jak, przywództwo, komunikacja, zarządzanie projektami i rozwiązywanie problemów.

Więcej na Jak zostać ambasadorem/ką regionów przygranicznych - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (ewt.gov.pl)

APPLY NOW! Join the Youth4Cooperation: Cross-Border Ambassadors | Futurium (europa.eu)

Futurium | Border Focal Point Network - APPLY NOW! Join the Youth4Cooperation: Cross-Border Ambassadors

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"