Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Rusza 2. nabór wniosków na małe projekty w Euroregionie Silesia – Cel 4.2!

2024-03-25
Ogłaszamy 2. nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia w Priorytecie 4 Współpraca instytucji i mieszkańców w celu 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego/

Ogłaszamy 2. nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia w Priorytecie 4 Współpraca instytucji i mieszkańców w celu 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.

 

Harmonogram 2. naboru wniosków do FMP 2021-2027 w Euroregionie Silesia:

Otwarcie naboru:                                                25.03.2024

Termin składania wniosków:                     do 20.06.2024

Termin posiedzenia EKS:                               03.10.2024

 

Warunki naboru:

  • tylko małe projekty do priorytetu 4 „Współpraca instytucji i mieszkańców” Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza polsko-czeskiego;
  • pozostałe elementy bez ograniczeń tj. dla wąskiej i szerokiej grupy docelowej, oraz mieszane, oraz projekty wspólne jak i samodzielne. 

Więcej informacji na stronie internetowej: https://www.euroregion-silesia.pl/index,nabor---dokumentacja-funduszu-do-pobrania,145.html

Link do aplikacji: http://fmp.cz-pl.eu/prihlaseni.html

 

--

2. výzva k předkládání žádostí o podporu malých projektů v Euroregionu Silesia - Cíl 4.2 je vyhlášena!

Vyhlašujeme 2. výzvu k předkládánížádostí v rámci Fondu malých projektů v Euroregionu Siesia v Prioritě 4 Spolupráce institucí a obyvatel v cíli 4.2 Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí.

 

Harmonogram 2. výzvy k předkládání žádostí do FMP 2021-2027 v Euroregionu Silesia:

Vyhlášení výzvy:                                         25.3.2024

Termín předloženížádostí:                 do 20.6.2024

Termín zasedaní EŘV:                            3.10.2024

 

Podmínky výzvy:

  • malé projekty pro Prioritu 4 "Spolupráce institucí a obyvatel", cíl 4.2 - Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí polsko-českého příhraničí;
  • další bez omezení, tedy pro úzké a široké cílové skupiny, smíšené (kombinované), stejně jako společně a samostatně realizované malé projekty. 

 

Více informací na webu: https://euroregion-silesia.cz/programy-preshranicni-spoluprace/534-dokumentace

Odkaz na aplikaci: http://fmp.cz-pl.eu/prihlaseni.html

 


 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"