Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

63. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry

2024-04-11
Na posiedzeniu podejmowane były uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry za 2023 rok oraz uchwała w sprawie Planu Finansowego Stowarzyszenia na rok 2024. W programie zebrania przewidziano również podsumowanie zakończonego projektu „Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia”.

Oddzielony punkt posiedzeniu dotyczył programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027 w tym Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia na lata 2021-2027.
Posiedzenie zakończyło się przyjęciem w poczet członków wspierających (zgodnie ze statutem Stowarzyszenia) dwóch osób: Pana Grzegorza Gryta (Wójta Gminy Lyski i aktualnego Prezesa Zarządu naszego Stowarzyszenia) oraz Pana Tadeusza Chrószcza (Wójta Gminy Marklowice), którzy są od początku razem z Euroregionem Silesia, czyli już ponad 25 lat. Byli przy jego tworzeniu oraz pełnili funkcje w organach tj. w Zarządzie Stowarzyszenia oraz w Komisji Rewizyjnej. Cieszymy się, że będziemy mogli w dalszym ciągu liczyć na wsparcie obu Panów naszych działań.
Posiedzenie to było też okazją do rozmów i podziękowań za ostatnie ponad 5 lat wspólnej pracy ze wszystkimi gminami członkowskimi. Wiele razem udało się zrealizować. Dziękujemy za pracę za rzecz stowarzyszenia, Euroregionu Silesia oraz na rzecz polsko-czeskiej współpracy transgranicznej .
Była to też okazja do pamiątkowego zdjęcia wszystkich obecnych w tym Zarządu Stowarzyszenia z Dyrektorką Sekretariatu.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"