Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

1. posiedzenie EKS - zatwierdzono małe projekty z celu 4.2

2024-06-18
Ważna informacja dla wnioskodawców pierwszego naboru Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia w ramach programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 w celu 4.2 „Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego. W dniu 13.06.2024 w Raciborzu odbyło się posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (EKS), na którym szczegółowo omówiono i przegłosowano projekty złożone w pierwszym naborze. Miło nam poinformować, że 25 projektów zostało zatwierdzonych

Beneficjentom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów przy realizacji transgranicznych projektów! Szczegółowe informacje na stronie internetowej Euroregionu Silesia w zakładce "Posiedzenia EKS, projekty".

Istotnym punktem posiedzenia EKS było także omówienie i zatwierdzenie harmonogramu naborów do „Funduszu Małych Projektów w Euroregionu Silesia w okresie 2021-2027” na lata 2024-2025 w celu 2.1 oraz 4.2. Przy tej okazji przypominamy, że do 20 czerwca br. trwa kolejny nabór projektów!

 





 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"