Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

64. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry

2024-06-21
W dniu 19 czerwca br. w Chałupkach odbyło się 64. posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry. Posiedzenie prowadził ustępujący z funkcji Prezesa Pan Grzegorz Gryt – były Wójt Gminy Lyski. Tematów do omówienia było wiele, ale najważniejszymi punktami programu było wybranie nowych władz Stowarzyszenia w związku z ostatnimi wyborami samorządowymi.

Po głosowaniach, Walne Zebranie podjęło uchwały zatwierdzające reprezentację do Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz do Prezydium Euroregionu Silesia. Na koniec jeszcze ustalono i zatwierdzono naszą reprezentację w Federacji Euroregionów RP. Po posiedzeniu zebrał się nowy Zarząd, aby się ukonstytuować.

Nowy skład Zarządu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry:

 1. Prezes Zarządu  – Grzegorz Utracki (Wójt Gminy Krzyżanowice)
 2. Wiceprezes Zarządu – Kazimierz Bedryj (Z-ca Burmistrza Miasta Głubczyce)
 3. Członek Zarządu – Mirosław Szymanek (Wójt Gminy Mszana)
 4. Członek Zarządu – Paweł Bugdol (Wójt Gminy Gaszowice)

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Burmistrz Gminy Baborów – Tomasz Krupa
 2. Wójt Gminy Kornowac – Grzegorz Niestrój
 3. Z-ca Wójta Gminy Lubomia – Bogdan Burek

Skład Prezydium Euroregionu Silesia:

 1. Z-ca Burmistrza Gminy Głubczyce – Kazimierz Bedryj
 1. Burmistrz Gminy Kietrz – Dorota Przysiężna - Bator
 2. Burmistrz Gminy Krzanowice - Andrzej Strzedulla
 3. Wójt Gminy Krzyżanowice – Grzegorz Utracki
 4. Wójt Gminy Rudnik – Piotr Rybka

Reprezentacja w Federacji Euroregionów RP:

 1. Prezes Zarządu  – Grzegorz Utracki (Wójt Gminy Krzyżanowice)
 2. Wiceprezes Zarządu – Kazimierz Bedryj (Z-ca Burmistrza Miasta Głubczyce)
 3. Członek Zarządu – Mirosław Szymanek (Wójt Gminy Mszana)
 4. Członek Zarządu – Paweł Bugdol (Wójt Gminy Gaszowice)
 5. Daria Kardaczyńska – Dyrektor Sekretariatu

Gratulujemy nowo wybranym przedstawicielom naszych gmin członkowskich w organach Euroregionu Silesia.

Na zakończenie zebrani podziękowali Panu Grzegorzowi Grytowi za wieloletnie zaangażowanie na rzecz Euroregionu – jako Członka Zarządu, Wiceprezesa i w końcu Prezesa Stowarzyszenia. Były to lata wytrwałej pracy - wielu wspólnych inicjatyw, zrealizowanych projektów, wyzwań i sukcesów. Euroregion Silesia.  

Jako Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry – polskiej strony Euroregionu Silesia chcemy podziękować również wszystkim gminom członkowskich, gdyż bez nic nie byłaby możliwa realizacji naszych wytyczonych celów. Dziękujemy za zrozumienie istoty integracji polsko-czeskiej oraz otwartość na idę współpracy.

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"