Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Terminy naborów nr 3 i 4 w Priorytecie 4 - Współpraca instytucji i mieszkańców w celu 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego

2024-07-08
Znamy i prezentujemy kolejne terminy naborów wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Silesia w Priorytecie 4 - Współpraca instytucji i mieszkańców w celu 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego.

Za nami już dwa nabory. Na minionym posiedzeniu EKS zatwierdzono terminy dwóch kolejnych naborów.

NABÓR 3

  • Otwarcie naboru: 01.07.2024
  • Termin składania wniosków: do 18.10.2024
  • Termin posiedzenia EKS: 30.01.2025

NABÓR 4

  • Otwarcie naboru: 04.11.2024
  • Termin składania wniosków: do 14.03.2025
  • Termin posiedzenia EKS: 30.06.2025


Warunki naboru:

  • tylko małe projekty do priorytetu 4 „Współpraca instytucji i mieszkańców” Cel 4.2 - Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza polsko-czeskiego;
  • pozostałe elementy bez ograniczeń tj. dla wąskiej i szerokiej grupy docelowej, oraz mieszane, oraz projekty wspólne jak i samodzielne.

Więcej informacji o naborach na stronie internetowej: https://www.euroregion-silesia.pl/index,nabor...
"Wytyczne dla Wioskodawcy" oraz pozostałe dokuemnty do naboru znajdują się na https://www.euroregion-silesia.pl/index,nabor---dokumentacja-funduszu-do-pobrania,145.html
Link do aplikacji: http://fmp.cz-pl.eu/prihlaseni.html

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"