Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Dofinansowanie projektów o wyraźnym charakterze transgranicznym

2005-09-23
Instytucja Zarządzająca Programu INTERREG IIIA Czechy - Polska - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej - wraz z Instytucją Krajową - Ministerstwem Gospodarki i Pracy w Polsce - poinformowały o możliwości przygotowywania wniosków o przyznanie dofinansowania na realizację projektów o wyraźnym charakterze transgranicznym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu INTERREG III A Czechy - Polska.

W ramach Programu dofinansowanie w wysokości do 75% kosztów kwalifikowalnych mogą otrzymać m.in. projekty infrastrukturalne (drogowe, ochrony środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, okołobiznesowej, turystyczne) oraz projekty przyczyniające się do rozwoju transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej w obszarze pogranicza. Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, typu przedsięwzięć wspieranych w ramach poszczególnych działań i dopuszczalnych kategorii beneficjentów znajdują się w Podręczniku beneficjenta, Uzupełnieniu Programu i Dokumencie Programowym, które dostępne są na stronach Województwa śląskiego: www.silesia-region.pl (programy europejskie/INTERREG IIIA/ Program Polska-Czechy), Województwa Opolskiego: www.umwo.opole.pl oraz na stronach MGiP: www.interreg.gov.pl. Obecnie na stronach tych znajduje się również formularz wniosku w formacie WORD oraz instrukcje wypełniania wniosku i załączników wraz z obowiązującymi wzorami załączników. Przygotowane wnioski należy przesłać do Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) w Ołomuńcu. Wnioski, które wpłyną do WST do 13 maja br. do godziny 13.00, zostaną rozpatrzone na pierwszym posiedzeniu Komitetu Sterującego w dniach 21-22 czerwca 2005. Wnioski, które wpłyną po 13 maja, zostaną skierowane do oceny i zatwierdzenia na następnym posiedzeniu Komitetu Sterującego. Do WST należy przesyłać wyłącznie wnioski sporządzone w generatorze wniosków, w wersji elektronicznej (na dyskietce lub płycie) i papierowej: oryginał i dwie kopie wraz z załącznikami. Równocześnie trzecia kopia z załącznikami powinna zostać przesłana do właściwego miejscowo Regionalnego Punktu Kontaktowego. Polska wersja generatora będzie dostępna na stronie internetowej www.interreg.gov.pl od 5 maja 2005 r. Do tego czasu wnioski wypełnione w formacie WORD, można przygotowywać i konsultować z pracownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"