Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Drugie Study Tour w ramach projektu „Wspólne Dziedzictwo”

2018-06-25
W dniach 20-21.06.2018 zrealizowano drugie Study Tour dla partnerów projektu po obszarze wsparcia w ramach działania 4.2 projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Organizatorem wizyty był Partner Projektu Královéhradecký kraj. W Study Tour wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów. W imieniu Stowarzyszenia uczestniczyły Agnieszka Zymelka – Koordynator Projektu, oraz Barbara Dobrzyniecka-Puhacz – Specjalista ds. rozliczeń części projektu.

Wizyta obejmowała region leżący na obszarze wsparcia, czyli kraj Královéhradecký. Przez dwa dni partnerzy odwiedzili takie obiekty jak: Podorlický skanzen Krňovice, Třebechovické muzeum betlémů (Trzebiechowickie Muzeum Szopki Betlejmskiej), Zámek Opočno, Bílá věž v Hradci Králové (Biała Wieża w Hradcu Králové), Archeopark pravěku Všestary, Bojiště bitvy 1866 Chlum u Hradce Králové. W obiektach Partnerzy dowiedzieli się o ich historii oraz poznali ich potencjał turystyczny.

W ramach projektu planuje się jeszcze 6 podobnych Study Tour po pozostałych regionach obszaru wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PRZEKRACZAMY GRANICE

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"