Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Europa wspólnotą ludzi odpowiedzialnych

2005-09-23
Informacje dla zainteresowanych uczestnictwem w turnieju wiedzy o UE Europa wspólnotą ludzi odpowiedzialnych.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"