Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Euroregion Silesia złożył wspólny projekt parasolowy

2008-03-14
W dniu 14.03.2008 r. we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu został złożony wspólny projekt parasolowy Euroregionu pt. ”Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia”. Partnerem wiodącym w ramach projektu jest strona czeska Euroregionu Silesia. Rozpoczęcie naboru mikroprojektów planowane jest na kwiecień 2008r. Informacje będziemy zamieszczeń w mediach, na naszej stronie internetowej oraz będziemy przesyłać informacje e-mailem.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"