Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

I posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (ERKS)

2005-11-14
Dnia 07 listopada 2005 r. w Opavie odbyło się 1 posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (ERKS) Funduszu Mikroprojektów programu IW III A Czechy – Polska.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele gmin z obszaru wsparcia Euroregion Silesia (polskiej i czeskiej części) oraz przedstawiciele: Ministerstwa pro Ministra Rozwoj RCz, Ministerstwa Gospodarki i Pracy RP, Centrum Rozwoju Regionalnego RCz oraz Urzędu Wojewódzkiego Woj. Śląskiego.

Komitet zatwierdził dofinansowanie 19 z 27 złożonych wniosków. Wszyscy wnioskodawcy zostaną poinformowani droga listowną o dalszym trybie postępowania.

Kolejne posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, podczas którego będą rozpatrywane wnioski złożone w drugim naborze odbędzie się dn. 07 lutego 2006 r. w Raciborzu.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"