Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Informacje dla beneficjentów Funduszu Małych Projektów Polska-Czechy 2000

2005-09-23
Informujemy, że rozliczenie końcowe projektu realizowanego z Funduszu Małych Projektów Polska - Czechy 2000 musi wpłynąć do Biura Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry miesiąc po zakończeniu ostatniego działania przewidzianego w Państwa projekcie.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia:

 1. Zestawienie wydatków dotyczących realizacji projektów
  załącznik nr 6,7-zestawienia.xls
 2. Raport z realizacji projektu w języku polskim
  raport z realizacji proj polski IX 2002.doc
 3. Raport z realizacji projektu w języku angielskim
  raport z realiz proj ang. IX 2002.doc
 4. Wniosek o płatność końcową
  Aneks Va - wniosek o płatność.doc
 5. Materiały pomocnicze przy rozliczaniu projektu
  materiały pomocnicze.doc

Ułatwienia podatkowe:

 1. Podatek VAT wskazówki podatkowe
  VAT.doc
  Wniosek o rejestracje umowy pomoc bezzwrotna.doc
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych:
  - zatrudnianie cudzoziemców:
  umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania.doc
  Zatrudnianie cudzoziemców.doc

  - zatrudnianie obywateli polskich:
  zatrudnianie obywateli polskich.doc
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"