Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Informacje o otwarciu naboru do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

2008-04-07
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu informuje, iż z dniem 28.04.2008r. zostanie otwarty nabór wniosków na dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 „Funduszu Mikroprojektów w Euroregionu Silesia”. Szczegółowe informacje oraz dokumenty zamieszczane będą na bieżąco w zakładce POWT 2007-2013.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"