Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Lista zatwierdzonych projektów podczas posiedzenia I ERKS w ramach IW INTERREG III A CZ - PL

2006-02-01
Poniżej podajemy listę zatwierdzonych projektów wg uzyskanej punktacji podczas posiedzenia I Euroregionalnego Komitetu Sterującego (ERKS) Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach IW INTERREG III A CZ-PL
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"