Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Otwarcie naboru dla „Dużych Projektów” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

2008-01-14
W dniu 14 stycznia 2008r. otwarto nabór wniosków dla dużych projektów powyżej 30.000,00 EUR we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu do programu POWT RCz-RP 2007-2013.

Na stronie Internetowej www.cz-pl.eu dostępne są wszystkie dokumenty, którą są niezbędne do przygotowania wniosku w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Dokumenty są dostępne w zakładce Dokumentacja Programu.

Zalecamy, do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami przed rozpoczęciem procesu przygotowania wniosku, szczególnie z Podręcznikiem Wnioskodawcy oraz jego załącznikami.

Formularz wniosku projektowego w formie dwujęzycznej (czesko-polskiej) aplikacji internetowej BENEFIT 7 jest dostępny pod internetowym adresem www.eu-zadost.cz Instrukcja wypełniania wniosku jest załącznikiem Podręcznika Wnioskodawcy.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"