Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Proponowany harmonogram wdrażania Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

2008-01-21
W związku z otwarciem w dniu 14.01.2008r. naboru wniosków dla „dużych projektów” w ramach POWT RCz-RP 2007-2013 Sekretariaty Euroregionu Silesia w Raciborzu i Opavie przygotowały proponowany harmonogram wdrażania Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach RCz-RP 2007-2013.

Proponowany harmonogram Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Silesia

 

Działanie

Termin

Informacja

Uwagi

Złożenie wniosku parasolowego przez Euroregion Silesia w WST w Ołomuńcu

do 14.03.2008

   

Ogłoszenie naboru dla Mikrobeneficjentów Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Silesia

od 17.03.2008

w prasie, na www, e-mail

Mikrobeneficjenci

Ostatni dzień naboru

do 05.05.2008

 

Mikrobeneficjenci

Przekazanie dokumentacji związanej z mikroprojektami Członkom EKS

do 16.06.2008

   

Zatwierdzenie projektu parasolowego Euroregionu Silesia przez Komitet Monitorujący POWT 2007-2013

24.06.2008

   

1 posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Silesia – zatwierdzenie pierwszych mikroprojektów

30.06.2008

Organizacja posiedzenie jest uzależniona od zatwierdzenie naszego projektu przez KM.

Mikrobeneficjenci

 

Realizacja proponowanego harmonogramu wdrażania Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia zależna będzie od przygotowania wszystkich wymaganych dokumentów do akceptacji MRR RP i RCz oraz od zatwierdzenia wniosku parasolowego Euroregionu Silesia przez Komitet Monitorujący Programu.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"