Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW NT. DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH I NOWOCZESNYCH FORM MARKETINGU

2018-04-27
Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Republika Czeska - Polska w województwie śląskim serdecznie zaprasza na szkolenie z udziałem trenera/eksperta zewnętrznego z zakresu działań promocyjnych i nowoczesnych form marketingu. Celem szkolenia jest prezentacja dostępnych narzędzi pozwalających optymalnie wykorzystywać możliwości tzw. nowych mediów do propagowania komunikatu marketingowego i efektów projektów realizowanych w ramach Interreg V-A RCz-PL. Szkolenie przeznaczone jest dla wnioskodawców, beneficjentów oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie Interreg V-A RCz-PL. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie odbędzie się 17 maja br. w Hotelu BIT (ul. 1 Dywizji Pancernej 45), w Bielsku-Białej. Mapka dojazdu znajduje się tutaj.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia poczęstunek.

Rejestracja na szkolenie do dnia 11 maja br.


FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Pomocy Technicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska   

 

Z poważaniem

Monika Drożdż, Małgorzata Jasek

Inspektor,           Główny specjalista

Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A RCz - PL

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"