Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Trzecie Study Tour w ramach projektu „Wspólne Dziedzictwo”

2018-09-07
W dniach 03.09.2018-04.09.2018 zrealizowano trzecie Study Tour dla partnerów projektu po obszarze wsparcia w ramach działania 4.2 projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Organizatorem wizyty był Partner Projektu Destinační společnost Východní Čechy. W Study Tour wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów. W imieniu Stowarzyszenia uczestniczyła Agnieszka Zymelka – Koordynator Projektu.

Wizyta obejmowała region leżący na obszarze wsparcia, czyli kraj Pardubický. Przez dwa dni partnerzy odwiedzili takie obiekty jak: Muzeum Rzemiosła w Letohradzie (Muzea Řemesel v Letohradu), Góra Matki Bożej Králíky (Hora Matky Boží Králíky), Kościół Wniebowzięcia Matki Bożej (Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie), Muzeum wojskowe Králíky (Vojenského muzea Králíky), Ścieżkę w Obłokach Dolní Morava (Stezky v oblacích Dolní Morava), Pałac Litomyšl (zámek Litomyšl), oraz miasto Litomyšl. W obiektach Partnerzy dowiedzieli się o ich historii oraz poznali ich potencjał turystyczny.

W ramach projektu planuje się jeszcze 5 podobnych Study Tour po pozostałych regionach obszaru wsparcia programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014-2020.

 

Projekt pt.: „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PRZEKRACZAMY GRANICE

 

 

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"