Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Trzy Euroregiony podpisały Deklarację Cieszyńską

2007-12-20
W nocy z 20 na 21 grudnia, podczas imprezy „Pożegnanie z granicą" z okazji wejścia Polski i Czech do strefy Schengen trzy euroregiony podpisały nad Olzą “Deklarację Cieszyńską”.

Deklaracja została sygnowana po konferencji poświęconej teraźniejszej i przyszłej współpracy euroregionalnej w Beskidach i na Śląsku. Do udziału w niej euroregiony Beskidy, Silesia i Śląsk Cieszyński zaprosiły łącznie ponad 60 osób, w tym przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, Straży Granicznej i eurodeputowanych.

(od lewej : Janusz Pierzyna - Przewodniczący Rady Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Olza”, Mirosław Lenk - Członek Prezydium Euroregionu Silesia oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, Jerzy Buzek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Premier RP w latach 1997-2000)

(od lewej : Zygmunt Łukaszczyk - Wojewoda Śląski, Zbigniew Michniowski - Przewodniczący Prezydium Euroregionu Beskidy oraz Prezes Stowarzyszenia „Beskidy”, Janusz Pierzyna - Przewodniczący Rady Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Olza”, Mirosław Lenk - Członek Prezydium Euroregionu Silesia, oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry)

Deklarację Cieszyńską podpisały trzy euroregiony: Beskidy, Silesia i Śląsk Cieszyński, do których należy siedem stowarzyszeń z Polski, Czech i Słowacji. „Deklarujemy wolę współpracy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na rzecz dalszego rozwoju pogranicza polsko-czesko-słowackiego na terenie Beskidów i Śląska, co służyć będzie integracji lokalnych społeczności oraz przyczyni się do podnoszenia poziomu ich życia" - czytamy w Deklaracji.

Po podpisaniu Deklaracji rozpoczęła się konferencja prasowa, na której zgromadzone osoby mogły zadawać pytania Prezesom Stowarzyszeń oraz Przewodniczącym Prezydium Euroregionów.

Do dnia dzisiejszego żadne z euroregionów nie podpisały tak szerokiej współpracy. Euroregiony województwa śląskiego współpracują od lat, a ta Deklaracja pozwoli jeszcze bardziej zacieśnić działania i razem starać się o fundusze europejskie.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"