Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry

2005-09-23
W dniu 28 lutego 2005 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Miasta w Raciborzu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry, na którym podjęto dwie uchwały: w sprawie: przyjęcia planu finansowego Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry na rok 2005 w sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry (aktualny Statut SGDGO znajduje się w zakładce Informacje ogólne o Euroregionie - Podstawy prawne)

Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia omówiła stan realizacji projektów w ramach Programu Phare CBC Wspólny Fundusz Małych Projektów edycje: 2001, 2002 i 2003 oraz stan przygotowań do wdrażania Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Fundusz Mikroprojektów.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"