Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Warsztaty branżowe pt. „Transgraniczne produkty turystyczne – ich tworzenie i sieciowanie” w ramach projektu "WSPÓLNE DZIEDZICTWO".

2018-06-11
W dniu 05.06.2018r. w hotelu „Szara Willa w Opolu odbyły się Warsztaty branżowe pt. „Transgraniczne produkty turystyczne – ich tworzenie i sieciowanie”. Warsztat był realizowany w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Organizatorem był Partner Projektu – Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna. Prowadzącym warsztaty był pan Hubert Gonera z firmy Landbrand z Poznania. Głównym tematem warsztatów był produkt turystyki transgranicznej. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się o procesie i sposobie tworzenia transgranicznego produktu turystycznego, fazach rozwoju transgranicznego produktu turystycznego, o sieciowaniu i komercjalizacji transgranicznych produktów turystycznych. W ramach warsztatów przeprowadzono analizę potencjału transgranicznych produktów turystycznych pogranicza polsko-czeskiego.

W warsztatach w imieniu Stowarzyszenia uczestniczyła Agnieszka Zymelka – Koordynator Projektu „Wspólne Dziedzictwo”. W ramach projektu zaplanowano IV warsztaty branżowe. W dniu 05.06.2017r. odbyły się już III warsztaty.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"