Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Warsztaty z zarządzania produktami turystycznymi w ramach projektu „Wspólne Dziedzictwo”

2018-05-18
W dniach 09.05.2018-11.05.2018r. odbyły się warsztaty z zarządzania produktami turystycznymi w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Organizatorem wizyty był Partner Projektu Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Działanie to jest związane z rozwojem turystyki, ruchu podróżnych oraz szeroko rozumianej informacji turystycznej. Nawiązuje bezpośrednio do innowacyjnych i systemowych aktywności promujących potencjał przyrodniczy i kulturowy regionu. W warsztatach z zarządzania produktami turystycznymi wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów. W imieniu Stowarzyszenia uczestniczyły Agnieszka Zymelka – Koordynator Projektu, oraz Daria Kardaczyńska – Pracownik ds. administracyjno-promocyjnych.

W ramach warsztatów partnerzy odwiedzili obiekty znajdujące się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Głównym celem warsztatów było podniesienie wiedzy partnerów, poznanie dobrych praktyk poprzez możliwość zadawania pytań osobom zarządzającym największymi, najbardziej znanymi atrakcjami turystycznymi. Przez trzy dni partnerzy odwiedzili takie obiekty jak: Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, Browar Zamkowy w Cieszynie, Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie, Muzeum Ustrońskie, Muzeum Browaru w Żywcu, Kolejka Wąskotorowa w Rudach Raciborskich, oraz Kopalnia „Ignacy” w Rybniku.

Podczas warsztatów odbyło się również Spotkanie robocze z p. dr Adamem Hajdugą na temat produktu turystycznego, jakim jest Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

W ramach projektu planuje się jeszcze jedne warsztaty z zarządzania produktami turystycznymi.

 

 

Projekt pt.: „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
PRZEKRACZAMY GRANICE

 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"