Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Wskazówki dotyczące sposobu definiowania celów i rezultatów projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Polska-Czechy 2002/2003

2005-09-23
Przykłady mogą być pomocne przy opracowaniu wniosku, ponieważ już na tym etapie wnioskodawca powinien w miarę dokładnie określić, w jaki sposób w przyszłości zbadany zostanie stopień osiągnięcia założonych celów i produktów.

Proszę jednak zwrócić uwagę, iż podane cele, produkty i wskaźniki mają charakter przykładowy i nie należy mechanicznie ich kopiować i przedstawiać w przygotowywanym przez Państwa wniosku.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"