Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

XII Forum Polskich Regionów Granicznych

2005-09-23
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry współtworzące Euroregion Silesia jest organizatorem XII Forum Polskich Regionów Granicznych, które odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2003 r. w miejscowości Rudy k / Raciborza.

Tegoroczne Forum Polskich Regionów Granicznych to dwunaste z kolei przedsięwzięcie, w którym biorą udział przedstawiciele polskich części euroregionów, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare, Polskiej Organizacji Turystycznej, Urzędy Wojewódzkie i Marszałkowskie Województwa Śląskiego i Opolskiego, przedstawiciele Sejmowej Komisji Europejskiej oraz Międzyparlamentarnej Grupy Polsko – Czeskiej, przedstawiciele czeskiej części Euroregionu Silesia oraz działacze samorządowi i lokalni liderzy z gmin należących do Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry. Bieżący rok jest rokiem szczególnym - po zamknięciu negocjacji europejskich i szczycie kopenhaskim w końcu 2002, w czerwcu 2003 przypada termin referendum europejskiego. To duży zaszczyt dla Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry być gospodarzem Forum, zwłaszcza że patronat nad tym przedsięwzięciem objął Minister Spraw Zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz. Patronat medialny obejmuje Tygodnik "Nowiny Raciborskie" i "Nowiny Wodzisławskie". 05 czerwca 2003 r. odbędzie się konferencja "Rola i funkcjonowanie euroregionów w procesie integracji europejskiej". Przewiduje się poruszenie następujących tematów: · "Rola i znaczenie euroregionów w procesie przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej" · "Rola i znaczenie euroregionów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej" · "Możliwości korzystania przez euroregiony z programów pomocowych po akcesji Polski do Unii Europejskiej" · "Informacje na temat realizacji Funduszu Małych Projektów w ramach Programu PHARE CBC" · "Rola i sposoby prowadzenia w Euroregionach Edukacji Europejskiej" · "Rola mediów lokalnych w procesie przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej". 06 czerwca - wyjazd studyjny do Opavy, Hradca n/Morawicą i Krnova. W Opawie uczestnicy konferencji wezmą udział w spotkaniu z władzami miasta, zorganizowanym przez Przewodniczącego Prezydium Euroregionu Silesia, Zastępcę Primatora Jana Mrazka. Spotkanie będzie miało na celu przekazanie uczestnikom informacji o działaniach prowadzonych w czeskiej części euroregionu dotyczących procesów integracyjnych. Planowane jest również zwiedzanie zamku w Hradcu n/Morawicą, miejscowości leżącej ok. 10 km od Opawy. Jest to miejsce szczególne ze względu na wspólną historię Polski i Czech. Na murach zamkowych została wmurowana tablica pamiątkowa w języku polskim i czeskim o następującej treści: „Spotkanie księżniczki czeskiej Dąbrówki z wysłannikami księcia polskiego Mieszka w roku 965 wiąże te miejsca z początkiem przyjaźni między ludem obu krajów. Na pamiątkę obchodów 1000 lecia stosunków czesko – polskich w roku 1965”. Na zakończenie wizyty studyjnej w Republice Czeskiej przewidziane jest zwiedzanie Domu Europejskiego ICEU w Krnovie.

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"