Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zapraszamy na forum dyskusyjne

2005-09-23
Zapraszamy na forum dyskusyjne, które zostanie otwarte po konferencji XII Forum Polskich Regionów Granicznych w dniach 5-6 czerwca.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"