Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zaproszenie do składnia wniosków

2005-09-23
Zaproszenie do składnia wniosków dla Programu Współpracy Przygranicznej.

Phare Polska - Czechy 2002/2003 Wspólny Fundusz Małych Projektów ogłaszane przez Euroregion Silesia wraz z wszystkimi załącznikami można znaleść w zakładce PHARE CBC - Aktualne informacje

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"