Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Zamówienia publiczne

Zaproszenia do składania ofert/zapytania, konkursy, postępowania przetargowe

--------

25.10.2023 Konkurs

Wersja PL:

1. NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DO OCENY WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH SKŁADANYCH W RAMACH „FUNDUSZU MAŁYCH PROJEKTÓW EUROREGIONU SILESIA (4.2/PL)“ W PROGRAMIE INTERREG CZECHY– POLSKA 2021-2027

- ogłoszenie o naborze ekspetów - od 25.10.2023 do 09.11.2023

- komplet materiałów (zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4 - plik .zip) - tutaj

Wersja CZ:

1. NÁBOR KANDIDÁTŮ NA ODBORNÉHO HODNOTITELE PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ PODANÝCH V RÁMCI „FONDU MALÝCH PROJEKTŮ EUROREGIONU SILESIA (4.2/PL)“ V PROGRAME INTERREG ČESKÁ REPUBLIKA – POLSKO 2021-2027

- vyhlášení náboru odborníků - od 25. 10. 2023 do 9. 11. 2023

- sada materiálů (Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4 - soubor .zip) - zde

 

---------------------------------------------------------------------

ROK 2022 - przetargi

---------------------------------------------------------------------

PLAN ZAMÓWIEŃ

Lp.

Nazwa dokumentu

Osoba udostępniająca

Data udostępnienia

Do pobrania

1

Plan zamówień publicznych
na 2022 rok

Daria Kardaczyńska

11.02.2021,
godz. 12:25

Plan zamówień 2022

 

PRZETARGI - E-ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 130.000,00 PLN

Numer przetargu

Tytuł postępowania

Osoba udostępniająca

 

Data udostępnienia

Termin składania ofert

 

Termin otwarcia ofert

Do pobrania

ZP/01/2022 WYKONANIE I DOSTAWA GRY MEMORY, NAGRODY DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W PROJEKCIE PT. „SILESIANKA”- SZLAK WIEŻ I PLATFORM WIDOKOWYCH W EUROREGIONIE SILESIA

Daria Kardaczyńska

 

06.04.2022

19.04.2022 godz. 11.30

 

19.04.2022 godz. 12.00

06.04.2022

SWZ - komplet

Ogłoszenie o zamówieniu

Link do miniportalu

---

19.04.2022 - godz. 11.40

Kwota na sfinansowanie zamówienia

 

19.04.2022

Informacja z otwarcia ofert

 

28.04.2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

oferta nr 2 - odrzucenie

 

ZP/02/2022

WYKONANIE I DOSTAWA GRY PLANSZOWEJ, NAGRODY DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W PROJEKCIE PT. „SILESIANKA”- SZLAK WIEŻ I PLATFORM WIDOKOWYCH W EUROREGIONIE SILESIA

Daria Kardaczyńska

 

28.06.2022

06.07.2022 godz. 11.30

 

06.07.2022 godz. 12.00

28.06.2022

SWZ - komplet

Ogłoszenie o zamówieniu

Link do miniportalu

---

06.07.2022 - godz. 11.35

Kwota na sfinansowanie zamówienia

 

06.07.2022

Informacja z otwarcia ofert

---

11.07.2022

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

oferta nr 1 - odrzucenie

---

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------

ROK 2021 - przetargi

---------------------------------------------------------------------

PLAN ZAMÓWIEŃ

Lp.

Nazwa dokumentu

Osoba udostępniająca

Data udostępnienia

Do pobrania

1

Plan zamówień publicznych
na 2021 rok

Daria Kardaczyńska

16.02.2021,
godz. 15:45

Plan zamówień 2021

 

PRZETARGI - E-ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 130.000,00 PLN

Numer przetargu

Tytuł postępowania

Osoba udostępniająca

 

Data udostępnienia

Termin składania ofert

 

Termin otwarcia ofert

Do pobrania

ZP/01/2021

Dostawa nagród do programu lojalnościowego oraz materiałów promocyjnych z odpowiednim
znakowaniem w ramach projektu pt. „Silesianka”- szlak wież i platform widokowych w
Euroregionie Silesia

Daria Kardaczyńska

 

06.05.2021

17.05.2021 godz. 11.30

 

17.05.2021 godz. 12.00

SWZ - komplet

Ogłoszenie o zamówieniu

Link do miniportalu

 

Pytania i odpowiedzi:

1) pytanie nr 1

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZP/02/2021

Dostawa nagród do programu lojalnościowego oraz materiałów promocyjnych z odpowiednim
znakowaniem w ramach projektu pt. „Silesianka”- szlak wież i platform widokowych w
Euroregionie Silesia

Daria Kardaczyńska

 

29.12.2021

12.01.2022
godz. 11.30

 

12.01.2022
godz. 12.00

SWZ - komplet

Ogłoszenie o zamówieniu

Link do miniportalu

----

Pytania i odpowiedzi:

1) pytanie nr 1

zał. 5 do SWZ - poprawa

---

12.01.2022 - godz. 11.35

Kwota na sfinansowanie zamówienia

---

12.01.2022

Informacja z otwarcia ofert

 

25.01.2022

Informacja o wyborze wykonawcy

oferta 7 - poprawa omyłki rachunkowej

oferta 9 - odrzucenie

 

28.01.2022

Informacja o wyborze wykonawcy po odstąpieniu

         

 

---------------------------------------------------------------------

Archiwum

---------------------------------------------------------------------

Konkursy

1. NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DO OCENY WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH SKŁADANYCH W RAMACH „FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW 2014-2020 W EUROREGIONIE SILESIA”  W PROGRAMIE INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA

- ogłoszenie o naborze ekspetów - od 15.04.2016r. do 29.04.2016r.

- komplet materiałów (zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4 - plik .zip) - tutaj

2. NABÓR KANDYDATÓW - Ogłoszenie o konkursie - Ekspert zewnętrzny ds. weryfikacji PZP w ramach „FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW 2014-2020 W EUROREGIONIE SILESIA”  W PROGRAMIE INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA

- ogłoszenie o naborze ekspetów - od 19.01.2018r. do 30.01.2018r. do godz. 15.00

- komplet materiałów - plik .zip - tutaj

---------------------------------------------------------------------

Zaproszenia do składania ofert/zapytania

1. Zaproszenie do złożenia oferty na tłumaczenia pisemne na j.angielski, niemiecki i francuski 19.11.2012r. - do pobrania
- zestawienie złożonych ofert - wybór wykonawcy - do pobrania

-------------------

2. Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia zaprasza do składania ofert na usługę wykonania składu i druku informatora/przewodnika turystycznego „Weekend w Euroregionie Silesia” w 4 wersjach językowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego na warunkach określonych w załączeniu 26.05.2014 - do pobrania

- zestawienie złożonych ofert - wybór wykonawcy - do pobrania

---------------------------------------------------------------------

 

Postępowania Przetargowe

Numer sprawy:     ZP/02/02/2011

Tytuł zadania: Opracowanie graficzne oraz wykonanie składu i druku 6-ciu numerów Biuletynu Euroregionu Silesia dla projektu "Biuletyn Euroregionu Silesia"
Opis: język polski
Data obowiązywania: 25.08.2011 - 05.09.2011
Załączniki:

Data i godzina wprowadzenia informacji: 25.08.2011, godz. 9:55

Odpowiedzi na zadane pytania nr 1 - 30.08.2011

Informacja o wyniku postępowania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


Numer sprawy: ZP/01/01/2011

Tytuł zadania: Wykonanie map papierowych i ściennych dla projektu "Transgraniczna promocja Euroregionu Silesia"
Opis: język polski
Data obowiązywania: 04.08.2011 - 18.08.2011
Załączniki:

Data i godzina wprowadzenia informacji: 04.08.2011, godz. 9:30

Odpowiedzi na zadane pytania nr 1 - 10.08.2011

Odpowiedzi na zadane pytania nr 2 - 16.08.2011

Informacja o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 


 

Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"