Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2007-08-16
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu informuje, iż w dniu 14.08.2007r. na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia została podjęta Uchwała zatwierdzająca "Podręcznik Procedur Wdrażania Mikroprojektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska w Euroregionie Silesia".
 • 2006-10-02
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu przypomina, że do 9 października 2006 r. trwa jeszcze V nabór wniosków na dofinansowanie realizacji mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach następującego priorytetu i działania programu:
 • 2006-02-01
  Poniżej podajemy listę zatwierdzonych projektów wg uzyskanej punktacji podczas posiedzenia I Euroregionalnego Komitetu Sterującego (ERKS) Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach IW INTERREG III A CZ-PL
 • 2006-01-17
  Szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców Funduszu Mikroproejktów Euroregionu Silesia w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska
 • 2005-12-07
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie realizacji mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach następującego priorytetu i działania programu:
 • 2005-11-14
  Dnia 07 listopada 2005 r. w Opavie odbyło się 1 posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (ERKS) Funduszu Mikroprojektów programu IW III A Czechy – Polska.
 • 2005-10-04
  Terminy szkoleń dla potencjalnych Wnioskodawców Funduszu Mikroproejktów Euroregionu Silesia w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska:
 • 2005-09-23
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie realizacji mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach następującego priorytetu i działania programu:
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"