Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2007-04-02
  Dnia 2 kwietnia gościliśmy przedstawicieli partnerskiego niemiecko-francuskiego euroregionu REGIO PAMINA. Wizyty studyjne są kontynuacją zapoczątkowanego w 2006r. roku spotkania w ramach wymiany doświadczeń z zakresu współpracy transgranicznej, w tym zapoznanie się z formą prawną, w ramach, której funkcjonuje REGIO PAMINA, metodami zarządzania funduszami strukturalnymi oraz organizacją programu informacji i doradztwa dla mieszkańców regionu (program INFOBEST).
 • 2007-01-18
  Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wybrano kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia, nowych członów Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli do Prezydium.
 • 2006-11-02
  Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.10.2006 r. nadał Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Górnej Odry status Organizacji Pożytku Publicznego.
 • 2006-10-28
  W dniach od 1 do 7 października 2006 r. pracownicy Sekretariatów Euroregionów: SILESIA oraz Śląsk Cieszyński uczestniczyli w realizacji pierwszego działania programu realizowanego przez REGIO PAMINA, finansowanego przez Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
 • 2006-02-01
  Poniżej podajemy listę zatwierdzonych projektów wg uzyskanej punktacji podczas posiedzenia I Euroregionalnego Komitetu Sterującego (ERKS) Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach IW INTERREG III A CZ - PL
 • 2006-01-17
  Dnia 26 stycznia 2006 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali Błękitnej Urzędu Miasta w Raciborzu odbedzie się szkolenie dla potencjalnych Wnioskodawców Funduszu Mikroproejktów Euroregionu Silesia w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska
 • 2005-12-07
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie realizacji mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach następującego priorytetu i działania programu:
 • 2005-11-14
  Dnia 07 listopada 2005 r. w Opavie odbyło się 1 posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego (ERKS) Funduszu Mikroprojektów programu IW III A Czechy – Polska. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele gmin z obszaru wsparcia Euroregion Silesia (polskiej i czeskiej części) oraz przedstawiciele: Ministerstwa pro Ministra Rozwoj RCz, Ministerstwa Gospodarki i Pracy RP, Centrum Rozwoju Regionalnego RCz oraz Urzędu Wojewódzkiego Woj. Śląskiego.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"