Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2007-10-23
  W dniu 23-10-2007 w Prudniku w siedzibie Euroregionu Pradziad odbyło się spotkanie Podgrupy Roboczej ds. Euroregionów działającej w ramach Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.
 • 2007-09-05
  W dniach od 5 do 25 września 2007 w Urzędzie Miasta Racibórz przy Biurze Obsługi Interesantów wystawione były tablice z informacjami na temat projektów zrealizowanych w ramach Programu IW INTERREG IIIA Czechy-Polska. Wystawa składała się z siedmiu tablic (stojaków), z których 5 przedstawiało projekty zrealizowane w ramach programu, jeden prezentował dane statystyczne dotyczące programu, a ostatni był wprowadzeniem do nowego okresu programowania w ramach POWT RCZ-RP 2007-2013.
 • 2007-08-21
  W dniu 21.08.2007r. WST we współpracy z Urzędem Krajskim Kraju Morawskośląskiego zorganizowało szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.
 • 2007-08-14
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu informuje, iż w dniu 14.08.2007r. na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia została podjęta Uchwała zatwierdzająca "Podręcznik Procedur Wdrażania Mikroprojektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska w Euroregionie Silesia". Podręcznik został zatwierdzony po wcześniejszym otrzymaniu akceptacji ze strony Instytucji Pośredniczącej tj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 • 2007-07-25
  W dniach 23 do 26 lipiec 2007r. odbyła się wizyta przedstawicieli REGIO PAMINA w Euroregionach Silesia i Śląsk Cieszyński.
 • 2007-06-27
  W dniach 27-28 czerwca br. w Ołomuńcu (Czechy) zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Czech i Polski oraz Wspólny Sekretariat Techniczny w Ołomuńcu szkolenie instytucji zaangażowanych w przygotowanie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na lata 2007-2013. W ramach szkolenia omówione zostały kwestie dotyczące stanu realizacji programu INTERREG IIIA Czechy-Polska oraz omówiono podstawowe zasady dotyczące nowego okresu programowania, jego stanu przygotowania i koordynacji działań w ramach projektów.
 • 2007-05-24
  W maju br. w Karlovej Studance (Czechy) zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Czech i Polski spotkanie instytucji zaangażowanych w przygotowanie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na lata 2007-2013. Na spotkaniu omawiane były kwestie wyboru administratora FMP w Euroregionach. Pięć na sześć Euroregionów rolę administratora Funduszu Mikroprojektów powierzyło stronie czeskiej. W szóstym Euroregionie trwają jeszcze dyskusje nad tą kwestią. Dodatkowo Euroregiony brały udział w pracach nad przygotowaniem wzoru wniosku o dofinansowanie na realizację Mikroprojektów.
 • 2007-04-23
  W dniu 23 kwietnia dziesięć osób z Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz dwie osoby z Euroregionu Silesia wyjechały na zorganizowany przez REGIO PAMINA staż do Francji. Od 24 kwietnia do 26 kwietnia wszyscy uczestnicy stażu brali udział w zorganizowanych przez Region Pamina spotkaniach, seminariach oraz wykładach.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"