Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2008-11-25
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry informuje, iż w dniu 28 listopada br. (piątek) Sekretariat Stowarzyszenia będzie nieczynny w związku z obchodami Jubileuszu 10-cio lecia Euroregionu Silesia.
 • 2008-11-03
  W dniach 23-24 października 2008 roku w Ostrawie odbyło się XIV posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Polskiej części Komisji przewodniczyła Pani Joanna Kapuścińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Czeskiej części Komisji przewodniczył Pan Jiří Čistecký, Dyrektor Departamentu Państw Europy Środkowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.
 • 2008-10-31
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry informuje, iż w dniu 10.11.2008r. (poniedziałek) Sekretariat Stowarzyszenia będzie nieczynny.
 • 2008-09-19
  W dniu 19 września 2008r. w Opavie odbyło się I posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia realizowanych w programie POWT RCz-RP 2007-2013. W pierwszym naborze do dnia 27.06.2008r. wpłynęły 32 mikroprojekty. Po kontroli kryteriów formalnych i kwalifikowalności rekomendowanych zostało 29 mikroprojektów ze strony polskiej. Euroregionalny Komitet Sterujący zatwierdził do dofinansowania 28 mikroprojektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR - 373 179,41 EUR.
 • 2008-09-08
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z/s w Raciborzu, Euroregion Silesia informuje, iż w dniu 08.09.2008 roku (poniedziałek) sekretariat Stowarzyszenia czynny będzie do godziny 10:30.
 • 2008-08-11
  Informujemy, iż Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w dniu 31.07.2008r. zakończyło realizację mikroprojektu własnego dotyczącego podsumowania realizacji Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach Programu IW INTERREGIIIA Czechy-Polska. Zainteresowanie osoby mogą zgłaszać się do sekretariatu naszego Stowarzyszenia, aby otrzymać egzemplarz publikacji. Więcej informacji o mikroprojekcie w zakładce "Projekty własne".
 • 2008-08-07
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z/s w Raciborzu polska część Euroregionu Silesia informuje, iż pierwsze Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego zostało przełożone z dnia 04.09.2008 r. na dzień 19.09.2008 r.
 • 2008-07-30
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z/s w Raciborzu polska część Euroregionu Silesia informuje, iż uległo zmianie motto Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"