Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2020-04-29
  W związku z trwającym od kilku tygodni stanem zagrożenia epidemiologicznego (COVID-19), który znacząco skutkuje problemami w realizacji mikroprojektów na naszej www stworzono zakładką z kompletem dokumentów jakie otrzymujemy z IZ/IK lub WS.
 • 2020-04-20
  Kolejna inicjatywa Euroregionów dotycząca mieszkańców pogranicza zwłaszcza w kontekście pracowników transgranicznych.
 • 2020-04-10
  Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły Wam radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...
 • 2020-04-03
  W związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 informujemy, iż w przypadku braku możliwości uzyskania na wymaganych dokumentach, oświadczeniach, czy wnioskach o zmiany (załącznikach) podpisów odręcznych z pieczęciami imiennymi osób upoważnionych, istnieje możliwość złożenia tych dokumentów z podpisem elektronicznym kwalifikowanym.
 • 2020-03-17
  Wstępne zalecenia, jak postępować przy ocenie kwalifikowalności wydatków, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zalecenia zostały wydane w oparciu o wstępne oświadczenie KE. Ostateczne zalecenie opublikujemy po wydaniu wiążącego stanowiska ze strony KE.
 • 2020-03-12
  W związku z zagrożeniem koronawirusem (COVID19) oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego jak i Wojewody Śląskiego, za zgodą Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry w celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom Stowarzyszenia w tym ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa zwracamy się z prośbą do Beneficjentów Mikroprojektów oraz potencjalnych wnioskodawców o załatwianie wszelkich spraw poprzez e-mail lub telefonicznie.
 • 2020-03-10
  Aktualizacja (12.03.2020). Ze względu na podjęte w Rzeczpospolitej Polskiej (Instytucja Krajowa programu) oraz w Republice Czeskiej (Republika Czeska jest Instytucją Zarządzającą Programem INTERREG V-A RCz-RP) środki bezpieczeństwa, dotyczące koronawirusa COVID-19, informujemy Państwa, że wszystkie Państwa ewentualne prośby/wnioski, związane z zaistniałą sytuacją i komplikacjami podczas realizacji działań projektu będą rozwiązywane indywidualnie z pracownikami Euroregionu Silesia.
 • 2020-03-03
  Aktualizacja : od godz. 11.45 uruchomiono system. Można już normalnie pracować na wnioskach...Informujemy, iż otrzymaliśmy informację od administratora systemu tj. czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, że trwa dodatkowa konserwacja systemy i do godz. 12.00 system nie będzie działał. Po godz. 12.00 ma już funkcjonować normalnie. W związku z trwającym 9. naborem wniosków do FM będziemy Państwa na bieżąco informować o przywróceniu systemu do pełnej funkcjonalności.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"