Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2019-10-11
  W związku z aktualizacją systemu MS2014+ w dniach 11.10.2019 (już od 0:00) - 13.10.2019 do (0:00) informujemy, iż w przypadku wyznaczonego terminu na poprawę wniosków o dofinansowanie w ramach 8. naboru - tzw. ocena kwalifikowalności, oraz poprawa uwag w ramach rozliczenia mikroprojektów termin wyznaczony na 11.10.2019 zostaje automatycznie przedłużony do 14.10.2019r.
 • 2019-10-04
  W dniach 2-3.10.2019 przedstawiciele Euroregionu Silesia - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Pana Grzegorz Utracki oraz Daria Kardaczyńska - Dyrektor Sekretariatu Stowarzyszenia brali udział w posiedzeniu Komitetu Monitorującego programu INTERREG V-A 2014-2020 w Pardubicach oraz w posiedzeniu TASK-FORCE 2021-2027.
 • 2019-09-18
  Kilkudziesięciu samorządowców, przedstawicieli instytucji i organizacji współtworzących polsko-niemiecki Euroregion Pro Europa Viadrina odwiedziło dnia 18.09.2019r. nasz Euroregion. Cała wizyta studyjna miała miejsce w dniach 18-20 bm. na polsko-czeskim pograniczu w dwóch Euroregionach : Śląsk Cieszyński i Silesia. Celem wizyty było zapoznanie się z naszą współpracą w obszarze edukacji.
 • 2019-09-17
  W dniach 11-13.09.2019 zrealizowano szóste Study Tour dla partnerów projektu po obszarze wsparcia w ramach działania 4.2 projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Organizatorem wizyty była Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu, oraz Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu. W Study Tour wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów. W imieniu Stowarzyszenia uczestniczyła Agnieszka Zymelka – Koordynator Projektu, oraz Barbara Dobrzyniecka-Puhacz.
 • 2019-09-02
  W dniu 05.09.2019 upływa termin 8. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów. Przypominamy, iż wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący / Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może upoważnić Zarządzającego FM (Euroregion Silesia) do podpisania wniosku o dofinansowanie.
 • 2019-08-23
  Informujemy wszystkich wnioskodawców składających wnioski o dofinansowanie z "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia", że pierwotny termin przyjmowania wniosków w 8. naborze ustalony na 3 września 2019r. zostaje przedłużony do 5 września 2019r. Jest to spowodowane nadzwyczajnym zamknięciem systemu MS2014+ w dniu 03.09.2019r. od godz. 18.00 do 04.09.2019r. do godz. 8 rano. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z nami. natychmiast.
 • 2019-07-15
  Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z rajdu rowerowego po pograniczu polsko-czeskim oraz pikniku, zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w województwie śląskim, Euroregionem Śląsk Cieszyński, Euroregionem Silesia oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim.
 • 2019-07-12
  Na ostatnim posiedzeniu EKS, członkowie komitetu zatwierdzili aktualizację "Harmonogramu naborów wniosku w 2. połowie 2019 roku i w roku 2020. W roku 2020 będą dwa nabory, w każdy półroczu jeden. Serdecznie zapraszamy Wnioskodawców na konsultacje i do składania wniosków o dofinansowanie.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"