Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2017-11-10
  W dniu 08.11.2017 roku w Zamku Kliczków odbyły się pierwsze warsztaty / workshop Studium potencjału dotyczące badania terenu polsko-czeskiego pogranicza. Spotkanie miało miejsce w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
 • 2017-10-31
  Serdecznie zapraszamy Beneficjentów Mikroprojektów, którzy przygotowują się do rozliczenia na warsztaty i konsultacje z zasad przygotowania Raportów końcowych i Zestawień wydatków za mikroprojekt. Warsztat odbędzie się dnia 08.11.2017, a konsultacje 14.11.2017r.
 • 2017-10-17
  W dniu 30.10.2017 upływa termin 5. naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów. Przypominamy, iż wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący / Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może upoważnić Zarządzającego FM (Euroregion Silesia) do podpisania wniosku o dofinansowanie.
 • 2017-10-06
  W dniu 03-04.10.2017– w Hotelu Jelenia Struga MEDICAL SPA miało miejsce drugie spotkanie Komitetu Sterującego w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
 • 2017-09-25
  Informujemy, iż od dnia 25.09.2017 zostaje zaktualizowany wzór budżetu szczegółowego dla mikroprojektu w Euroregionie Silesia. Jest to obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie - nr 1h.
 • 2017-09-19
  Wspólny Sekretariat we współpracy z Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej ogłasza Konkurs pt. WYŚLIJ PROJEKT- WYGRAJ STAŻ. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych.
 • 2017-09-14
  SPOTKANIE WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z EUROREGIONAMI BESKIDY, SILESIA I ŚLĄSK CIESZYŃSKI. W dniu 13. września 2017 w Cieszynie odbyło się spotkanie Wicemarszałka Województwa Śląskiego Michała Gramatyki, Wiceprzewodniczącej Sejmiku Sylwii Cieślar, oraz pracowników Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z przedstawicielami Euroregionów Beskidy, Euroregionu Śląsk Cieszyński i naszego Euroregionu Silesia. Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie "Olza" – strona polska Euroregionu Śląsk Cieszyński. Euroregion Silesia reprezentowała na spotkaniu Dyrektor Sekretariatu – Daria Kardaczyńska.
 • 2017-09-11
  W dniu 7 września 2017r. w Opavie odbyło się 4. posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone w czwartym naborze, w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska - Polska. W czwartym naborze do dnia 29.05.2017r. za pomocą systemu MS2014+ wpłynęło 37 wniosków o dofinansowanie, do wszystkich trzech osi priorytetowych. Tylko jeden mikroprojekt nie przeszedł kontroli kwalifikowalności.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"