Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2019-08-23
  Informujemy wszystkich wnioskodawców składających wnioski o dofinansowanie z "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia", że pierwotny termin przyjmowania wniosków w 8. naborze ustalony na 3 września 2019r. zostaje przedłużony do 5 września 2019r. Jest to spowodowane nadzwyczajnym zamknięciem systemu MS2014+ w dniu 03.09.2019r. od godz. 18.00 do 04.09.2019r. do godz. 8 rano. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z nami. natychmiast.
 • 2019-07-15
  Zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z rajdu rowerowego po pograniczu polsko-czeskim oraz pikniku, zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w województwie śląskim, Euroregionem Śląsk Cieszyński, Euroregionem Silesia oraz Śląskim Urzędem Wojewódzkim.
 • 2019-07-12
  Na ostatnim posiedzeniu EKS, członkowie komitetu zatwierdzili aktualizację "Harmonogramu naborów wniosku w 2. połowie 2019 roku i w roku 2020. W roku 2020 będą dwa nabory, w każdy półroczu jeden. Serdecznie zapraszamy Wnioskodawców na konsultacje i do składania wniosków o dofinansowanie.
 • 2019-06-25
  Zebrani przedstawiciele Euroregionów po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu, Pana Czesława Fiedorowicza z działalności Federacji Euroregionów RP w okresie od 28 czerwca 2018r. do 25 czerwca 2019r. i sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, pana Andrzeja Jankowskiego, podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2018r. i przeznaczenia zysku; udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2018; wysokości składki członkowskiej obowiązującej w roku 2020; uchwalenia Planu Finansowego na rok 2019.
 • 2019-06-24
  W dniach 17-19.06.2019 zrealizowano piąte Study Tour dla partnerów projektu po obszarze wsparcia w ramach działania 4.2 projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.
 • 2019-06-17
  W dniu 16.06.2019 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry promowało projekt Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego "Wspólne Dziedzictwo" w trakcie II Święta Powiatu Raciborskiego na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Zachęcaliśmy do odwiedzenia atrakcji na pograniczu polsko-czeskim, prezentowaliśmy nasze materiały promocyjne. Zainteresowanie było duże, co nas bardzo cieszyło.
 • 2019-06-14
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu informuje, iż ruszyła już rekrutacja online na studia filologiczne - język czeski. Zobacz filmik promujący, zapisz się na studia.
 • 2019-06-13
  W dniu 13 czerwca 2019r. w Raciborzu odbyło się 7. posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone w siódmym naborze, w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"