Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2018-12-03
  Od poniedziałku 19 listopada do 29 listopada 2018 roku na Zamku Piastowskim w Raciborzu można było oglądać wystawę promującą program współpracy transgranicznej na pograniczu czesko-polskim INTERREG V-A Republika Czeska – Polska pn. „Wędrówka projektów dobrych praktyk zrealizowanych w ramach INTERREG V-A Republika Czeska-Polska na terenie województwa morawsko-śląskiego i województwa śląskiego”.
 • 2018-11-27
  W dniach 22-23 listopada 2018r. w Hotelu Spa LASKOWAO w Jankowicach odbyło się spotkanie pracowników Sekretariatów (PL i CZ) Euroregionu Silesia – Spotkanie podsumowujące projekt (działanie kluczowe nr 4.1) pt.: „20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia”. Celem spotkania pracowników Sekretariatów (PL i CZ) Euroregionu Silesia było podsumowanie wyników wzajemnej współpracy transgranicznej na przestrzeni ostatnich 20 lat oraz omówienie perspektyw na przyszłość, spotkanie odbyło się pod nazwą: „Wczoraj, dziś, jutro – Euroregion Silesia”.
 • 2018-11-20
  W dniach 14-16.11.2018 zrealizowano czwarte Study Tour dla partnerów projektu po obszarze wsparcia w ramach działania 4.2 projektu nr CZ.11.2.45/0.00.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Organizatorem wizyty był Partner Projektu Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna. W Study Tour wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów.
 • 2018-09-27
  W dniu 20 września 1998 roku podpisano umowę o współpracy pod nazwą „Euroregion Silesia”. Na wrzesień 2018 roku przypadła więc 20-ta rocznica tego wydarzenia. W związku z tym wyjątkowym jubileuszem powstał projekt pn. „20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia”, który został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”. Jednym z podstawowych założeń projektu było przedstawienie Euroregionu Silesia w trzech wymiarach: przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości.
 • 2018-09-10
  Dnia 13 września 2018r. w Sali konferencyjnej Pałacyku Myśliwskiego w Raciborzu nastąpi rozpoczęcie Międzynarodowej Konferencji poświęconej obchodom 20. lecia założenia Euroregionu Silesia pt.: „20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia - Czy warto być razem?” W ramach konferencji przewidziano między innymi premierę filmu „20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionie Silesia”, prezentacje dot. Euroregionu Silesia, wystąpienia i przemówienia zaproszonych gości, wyróżnienia a także uroczyste wręczenie „Odznak honorowych za zasługi dla Województwa Śląskiego”. Od godz. 14.00 w Krawarzu (RCz) przewidziana jest część 2. obchodów “Spotkanie kulturalno – społeczne”.
 • 2018-09-07
  W dniach 03.09.2018-04.09.2018 zrealizowano trzecie Study Tour dla partnerów projektu po obszarze wsparcia w ramach działania 4.2 projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760 pt. Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Organizatorem wizyty był Partner Projektu Destinační společnost Východní Čechy. W Study Tour wzięli udział przedstawiciele wszystkich partnerów. W imieniu Stowarzyszenia uczestniczyła Agnieszka Zymelka – Koordynator Projektu.
 • 2018-09-06
  15 września zapraszamy miłośników biegania do Głuchołaz na 12 kilometrowy Bieg Przyjaźni i Bieg Służb Mundurowych na trasie Głuchołazy – Zlate Hory - Głuchołazy. Sportowe emocje i ogromna dawka pozytywnej energii będą integrować mieszkańców oraz zawodników polsko-czeskiego pogranicza. Serdecznie zapraszają Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński i Kierownik Wspólnego Sekretariatu Maciej Molak.
 • 2018-07-02
  Na ostatnim posiedzeniu EKS w dniu 14.06.2018 zatwierdzono harmonogram naboru wniosków do Funduszu Mikroprojektów na 2019 rok. Szczegóły poniżej.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"