Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2010-04-01
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry polska część Euroregionu Silesia informuje, iż na stronie internetowej www.euroregion-silesia.pl w dziale "POWT 2007-2013" w zakładce "Dokumenty" zostały zamieszczone nowe Krajowe wytyczne kwalifikowania wydatków zatwierdzone dnia 04.12.2009 roku.
 • 2010-03-29
  W dniu 26 marca br. w Opawie odbyło się Posiedzenie Prezydium Euroregionu Silesia.
 • 2010-03-12
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry informuje, iż w ramach V naboru wniosków o dofinansowanie zostało złożonych w polskiej części Euroregionu Silesia 27 wniosków aplikacyjnych. Po dokonaniu kontroli kwalifikowalności 2 projekty zostały odrzucone z dalszej oceny, ponieważ nie spełniły wymogów kontroli kwalifikowalności. Ostatecznie na posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia br., zostanie przedłożonych do rozpatrzenia z polskiej części ER Silesia 25 wniosków o dofinansowanie.
 • 2010-03-01
  W dniach 25-26 lutego br. w Pardubicach odbyło się spotkanie robocze poświęcone realizacji Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
 • 2010-02-08
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, w związku z uruchomieniem nowej centrali telefonicznej informuje, iż każdy pracownik naszego Sekretariatu ma przyporządkowany numer wewnętrzny.
 • 2010-02-08
  Od 15-go listopada 2009 roku obowiązuje nowy Regulamin Obrad Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, w którym została wprowadzona minimalna granica punktowa potrzebna do zatwierdzenia projektu przez EKS. Projekty, którym w ramach oceny ekspertów przyznano mniej niż 60 punktów zostają odrzucone i nie otrzymują dofinansowania z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia.
 • 2010-01-21
  W związku z zakładaniem nowej centrali telefonicznej w Sekretariacie Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry polskiej części Euroregionu Silesia informujemy, iż mogą wystąpić problemy z kontaktem telefonicznym lub nadaniem fax-u. Utrudnienia potrwają kilka dni. Potencjalnych wnioskodawców oraz aktualnych beneficjentów prosimy o wyrozumiałość.
 • 2010-01-04
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia przypomina, iż dnia 18 stycznia br. o godzinie 15.00 mija termin V naboru wniosków aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"