Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2008-09-08
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z/s w Raciborzu, Euroregion Silesia informuje, iż w dniu 08.09.2008 roku (poniedziałek) sekretariat Stowarzyszenia czynny będzie do godziny 10:30.
 • 2008-08-11
  Informujemy, iż Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w dniu 31.07.2008r. zakończyło realizację mikroprojektu własnego dotyczącego podsumowania realizacji Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach Programu IW INTERREGIIIA Czechy-Polska. Zainteresowanie osoby mogą zgłaszać się do sekretariatu naszego Stowarzyszenia, aby otrzymać egzemplarz publikacji. Więcej informacji o mikroprojekcie w zakładce "Projekty własne".
 • 2008-08-07
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z/s w Raciborzu polska część Euroregionu Silesia informuje, iż pierwsze Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego zostało przełożone z dnia 04.09.2008 r. na dzień 19.09.2008 r.
 • 2008-07-30
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z/s w Raciborzu polska część Euroregionu Silesia informuje, iż uległo zmianie motto Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013.
 • 2008-06-06
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z/s w Raciborzu polska część Euroregionu Silesia informuje, iż wprowadzono drobną zmianę do „Załącznika nr 4 – Wzór załącznika C – Szczegółowy budżet projektu” obowiązujący przy Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu w ramach POWT RCz-RP 2007-2013. Dopisano miejsce na wprowadzenie informacji o zastosowanym przez Wnioskodawcę kursie (stosunek PLN do EUR). Prosimy o składanie wniosków wraz z nowym załącznikiem.
 • 2008-05-14
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry z/s w Raciborzu polska część Euroregionu Silesia informuje, iż z dniem 14.05.2008r. rozpoczynają się szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 na temat możliwości uzyskania wsparcia na realizację Mikroprojektów w Euroregionie Silesia. Pierwsze szkolenie w Gorzycach, następne – Mszana itd.
 • 2008-04-28
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry informuje, iż z dniem 28.04.2008r. otwarto nabór wniosków do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
 • 2008-04-25
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry informuje, iż w dniu 02.05.2008r. (piątek) Sekretariat Stowarzyszenia będzie nieczynny.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"