Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2009-01-28
  Dnia 31 grudnia 2008 roku Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry zakończyło zbiórkę publiczną na pomoc dla powodzian z Tyśmienicy na Ukrainie - miasta w rejonie Iwano-Frankowsk w zachodniej Ukrainie.
 • 2009-01-19
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia przypomina, iż dnia 29 stycznia br. o godzinie 15.00 mija termin III naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie.
 • 2008-12-11
  W dniu 11 grudnia 2008r. po polskiej stronie, w Pałacu w Wojnowicach, odbyło się II posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia realizowanych w programie POWT RCz-RP 2007-2013.
 • 2008-11-28
  W dniu 28 listopada br. w ramach obchodów 10-cio lecia założenia Euroregionu Silesia w Opavie i Raciborzu odbyły się spotkania mające na celu przybliżenie informacji o początkach i o aktualnej działalności Euroregionu. Euroregion Silesia powstał 20 września 1998 r. Stronę polską tworzy Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, natomiast czeską Stowarzyszenie Euroregion Silesia-CZ. Strona polska to 19 gmin należących do powiatów: raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego w województwie śląskim oraz powiatu głubczyckiego w województwie opolskim.
 • 2008-11-25
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry informuje, iż w dniu 28 listopada br. (piątek) Sekretariat Stowarzyszenia będzie nieczynny w związku z obchodami Jubileuszu 10-cio lecia Euroregionu Silesia.
 • 2008-11-03
  W dniach 23-24 października 2008 roku w Ostrawie odbyło się XIV posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej. Polskiej części Komisji przewodniczyła Pani Joanna Kapuścińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej. Czeskiej części Komisji przewodniczył Pan Jiří Čistecký, Dyrektor Departamentu Państw Europy Środkowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.
 • 2008-10-31
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry informuje, iż w dniu 10.11.2008r. (poniedziałek) Sekretariat Stowarzyszenia będzie nieczynny.
 • 2008-09-19
  W dniu 19 września 2008r. w Opavie odbyło się I posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia realizowanych w programie POWT RCz-RP 2007-2013. W pierwszym naborze do dnia 27.06.2008r. wpłynęły 32 mikroprojekty. Po kontroli kryteriów formalnych i kwalifikowalności rekomendowanych zostało 29 mikroprojektów ze strony polskiej. Euroregionalny Komitet Sterujący zatwierdził do dofinansowania 28 mikroprojektów na łączną kwotę dofinansowania z EFRR - 373 179,41 EUR.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"