Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2009-06-15
  W dniach od 15 do 17 czerwca 2009 r. odbyło się XVIII Forum Polskich Regionów Granicznych w Głuchołazach, którego gospodarzem był Euroregion Pradziad. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Euroregionów: Bałtyk, Beskidy, Bug, Glacensis, Nysa, Pradziad, Puszcza Białowieska, Sprewa – Nysa – Bóbr, Pro Europa Viadrina, Śląsk Cieszyński, Silesia oraz Tatry.
 • 2009-06-08
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia informuje, iż po III naborze projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, realizowanych w programie POWT RCz-RP 2007-2013, stopień wykorzystania polskiej alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawia się następująco:
 • 2009-06-08
  W dniach 1-4.06.2009 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia, w ramach zarządzania projektem pt. „Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia”, przeprowadziło pierwsze szkolenia dla beneficjentów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013.
 • 2009-05-21
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia przypomina, iż dnia 15 czerwca br. o godzinie 15.00 mija termin IV naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013.
 • 2009-05-11
  W dniu 9 maja 2009 roku w Katowicach Muchowcu (Dolina Trzech Stawów) wspólnie świętowaliśmy 5. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
 • 2009-04-24
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry informuje aktualnych Mikrobeneficjentów oraz potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów, iż na III posiedzeniu decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego przesunięto termin V naboru wniosków aplikacyjnych do dnia 18 stycznia 2010 roku, zaś V posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego odbędzie się dnia 15.04.2010 roku.
 • 2009-04-23
  W dniu 23 kwietnia 2009r. w Opavie odbyło się III posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia realizowanych w programie POWT RCz-RP 2007-2013.
 • 2009-02-13
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry informuje, iż dnia 16 lutego 2009 r. rozpocznie się proces przygotowywania i podpisywania umów o dofinansowanie. Nowy, zatwierdzony wzór umowy o dofinansowanie znajduje się na naszej stronie internetowej w dziale "POWT 2007-2013" w zakładce "Dokumenty". Wnioskodawcy proszeni są o zapoznanie się z prawami i obowiązkami beneficjenta wynikającymi z treści umowy.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"