Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2009-05-11
  W dniu 9 maja 2009 roku w Katowicach Muchowcu (Dolina Trzech Stawów) wspólnie świętowaliśmy 5. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
 • 2009-04-24
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry informuje aktualnych Mikrobeneficjentów oraz potencjalnych wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów, iż na III posiedzeniu decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego przesunięto termin V naboru wniosków aplikacyjnych do dnia 18 stycznia 2010 roku, zaś V posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego odbędzie się dnia 15.04.2010 roku.
 • 2009-04-23
  W dniu 23 kwietnia 2009r. w Opavie odbyło się III posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia realizowanych w programie POWT RCz-RP 2007-2013.
 • 2009-02-13
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry informuje, iż dnia 16 lutego 2009 r. rozpocznie się proces przygotowywania i podpisywania umów o dofinansowanie. Nowy, zatwierdzony wzór umowy o dofinansowanie znajduje się na naszej stronie internetowej w dziale "POWT 2007-2013" w zakładce "Dokumenty". Wnioskodawcy proszeni są o zapoznanie się z prawami i obowiązkami beneficjenta wynikającymi z treści umowy.
 • 2009-01-28
  Dnia 31 grudnia 2008 roku Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry zakończyło zbiórkę publiczną na pomoc dla powodzian z Tyśmienicy na Ukrainie - miasta w rejonie Iwano-Frankowsk w zachodniej Ukrainie.
 • 2009-01-19
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia przypomina, iż dnia 29 stycznia br. o godzinie 15.00 mija termin III naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie.
 • 2008-12-11
  W dniu 11 grudnia 2008r. po polskiej stronie, w Pałacu w Wojnowicach, odbyło się II posiedzenie wspólnego polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, który zatwierdził do dofinansowania mikroprojekty złożone w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia realizowanych w programie POWT RCz-RP 2007-2013.
 • 2008-11-28
  W dniu 28 listopada br. w ramach obchodów 10-cio lecia założenia Euroregionu Silesia w Opavie i Raciborzu odbyły się spotkania mające na celu przybliżenie informacji o początkach i o aktualnej działalności Euroregionu. Euroregion Silesia powstał 20 września 1998 r. Stronę polską tworzy Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, natomiast czeską Stowarzyszenie Euroregion Silesia-CZ. Strona polska to 19 gmin należących do powiatów: raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego w województwie śląskim oraz powiatu głubczyckiego w województwie opolskim.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"