Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2007-07-25
  W dniach 23 do 26 lipiec 2007r. odbyła się wizyta przedstawicieli REGIO PAMINA w Euroregionach Silesia i Śląsk Cieszyński.
 • 2007-06-27
  W dniach 27-28 czerwca br. w Ołomuńcu (Czechy) zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Czech i Polski oraz Wspólny Sekretariat Techniczny w Ołomuńcu szkolenie instytucji zaangażowanych w przygotowanie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na lata 2007-2013. W ramach szkolenia omówione zostały kwestie dotyczące stanu realizacji programu INTERREG IIIA Czechy-Polska oraz omówiono podstawowe zasady dotyczące nowego okresu programowania, jego stanu przygotowania i koordynacji działań w ramach projektów.
 • 2007-05-24
  W maju br. w Karlovej Studance (Czechy) zostało zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Czech i Polski spotkanie instytucji zaangażowanych w przygotowanie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej na lata 2007-2013. Na spotkaniu omawiane były kwestie wyboru administratora FMP w Euroregionach. Pięć na sześć Euroregionów rolę administratora Funduszu Mikroprojektów powierzyło stronie czeskiej. W szóstym Euroregionie trwają jeszcze dyskusje nad tą kwestią. Dodatkowo Euroregiony brały udział w pracach nad przygotowaniem wzoru wniosku o dofinansowanie na realizację Mikroprojektów.
 • 2007-04-23
  W dniu 23 kwietnia dziesięć osób z Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz dwie osoby z Euroregionu Silesia wyjechały na zorganizowany przez REGIO PAMINA staż do Francji. Od 24 kwietnia do 26 kwietnia wszyscy uczestnicy stażu brali udział w zorganizowanych przez Region Pamina spotkaniach, seminariach oraz wykładach.
 • 2007-04-02
  Dnia 2 kwietnia gościliśmy przedstawicieli partnerskiego niemiecko-francuskiego euroregionu REGIO PAMINA. Wizyty studyjne są kontynuacją zapoczątkowanego w 2006r. roku spotkania w ramach wymiany doświadczeń z zakresu współpracy transgranicznej, w tym zapoznanie się z formą prawną, w ramach, której funkcjonuje REGIO PAMINA, metodami zarządzania funduszami strukturalnymi oraz organizacją programu informacji i doradztwa dla mieszkańców regionu (program INFOBEST).
 • 2007-01-18
  Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wybrano kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia, nowych członów Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli do Prezydium.
 • 2006-11-02
  Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12.10.2006 r. nadał Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Górnej Odry status Organizacji Pożytku Publicznego.
 • 2006-10-28
  W dniach od 1 do 7 października 2006 r. pracownicy Sekretariatów Euroregionów: SILESIA oraz Śląsk Cieszyński uczestniczyli w realizacji pierwszego działania programu realizowanego przez REGIO PAMINA, finansowanego przez Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"