Przekraczamy Granice 2014-2020

Fundusze mikroprojektów

Aktualności

 • 2007-11-23
  W dniu 23 listopada 2007 w Raciborzu w Hotelu Polonia o godz. 9.30 zostanie zorganizowane spotkanie informacyjno – konsultacyjne nt. założeń Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Spotkanie jest organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przy współudziale Euroregionu Silesia. Omawiane będą różnice pomiędzy Programem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy – Polska a Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów w oparciu o założenia POWT RCZ – RP 2007 – 2013, możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów w ramach dziedziny wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów POWT RCZ – RP 2007 – 2013 oraz zasady współpracy w ramach projektów transgranicznych.
 • 2007-11-04
  W dniu 04 listopada odbyła się ostatnia wyprawa przedstawicieli Euroregionu Silesia i Śląsk Cieszyński do REGIO PAMINA w ramach projektu, na którego realizację PAMINA pozyskała dotację z francuskiego ministerstwa na współpracę z euroregionami nowych państw członkowskich UE. Cztery osoby z Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz trzy osoby z Euroregionu Silesia (Pani Jana NOVOTNA-GALUSZKOVA (CZ), Daria KARDACZYŃSKA (PL) oraz Wojciech LENARTOWICZ (PL) - (Pro Europa) uczestniczyły w spotkaniach mających na celu wymianę informacji nt. sytuacji aktualnej i kierunków współpracy u każdego z partnerów w przyszłości.
 • 2007-10-29
  W dniach 29-30 października 2007 roku w Opolu odbyło się XIII posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, zwanej dalej Komisją.
 • 2007-10-25
  W dniu 25 października 2007 w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie medali Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej – medali Jana Masaryka. Medale są wręczane za długoletni i aktywny wkład w rozwój czesko-polskiej współpracy transgranicznej.
 • 2007-10-23
  W dniu 23-10-2007 w Prudniku w siedzibie Euroregionu Pradziad odbyło się spotkanie Podgrupy Roboczej ds. Euroregionów działającej w ramach Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.
 • 2007-09-05
  W dniach od 5 do 25 września 2007 w Urzędzie Miasta Racibórz przy Biurze Obsługi Interesantów wystawione były tablice z informacjami na temat projektów zrealizowanych w ramach Programu IW INTERREG IIIA Czechy-Polska. Wystawa składała się z siedmiu tablic (stojaków), z których 5 przedstawiało projekty zrealizowane w ramach programu, jeden prezentował dane statystyczne dotyczące programu, a ostatni był wprowadzeniem do nowego okresu programowania w ramach POWT RCZ-RP 2007-2013.
 • 2007-08-21
  W dniu 21.08.2007r. WST we współpracy z Urzędem Krajskim Kraju Morawskośląskiego zorganizowało szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.
 • 2007-08-14
  Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu informuje, iż w dniu 14.08.2007r. na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia została podjęta Uchwała zatwierdzająca "Podręcznik Procedur Wdrażania Mikroprojektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska w Euroregionie Silesia". Podręcznik został zatwierdzony po wcześniejszym otrzymaniu akceptacji ze strony Instytucji Pośredniczącej tj. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
Przekraczamy Granice 2014-2020 Euroregion Silesia
Projekt pt. "20 lat współpracy transgranicznej w Euroregionnie Silesia" jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice"